Bagaimana jika dipertengahan bulan tidak ingin melanjutkan?

Akan mendapatkan nilai tunai sesuai dengan tabel nilai tunai yang tertera pada ringkasan polis.